نرخ بهره چیست - Interest Rate

هیچ کدام از شاخص های مالی و اقتصادی به اندازۀ نرخ بهره بر حرکات بازار ارز تاثیر بارز ندارند. اولین نکتۀ مهم دانستن این مطلب است که نرخ بهره ابزاری است که بانک های مرکزی از آن برای اعمال نفوذ بر ارز ملی بهره می برند و یکی از حلقه های زنجیرۀ سیاست پولی یک کشور را تشکیل می دهد. نرخ های بهره کوتاه مدت درصد اعتبارهایی که توسط بانک مرکزی برای بانک های بازرگانی صادر می شوند را تعیین می کند. بانک های مرکزی به منظور زیر نظر گرفتن یک موج تورمی، بسته به اهدافشان، تلاش خواهند کرد تا در ارز ملی اعمال نفوذ کنند. بانک های مرکزی این کار را از طریق تنظیم نرخ های بهره انجام می دهند. اگر تصمیم برای شمارش ابزارهای تورمی اتخاذ شود، بانک مرکزی سطح نرخ های بهره را افزایش خواهد داد. به این ترتیب میزان ابزارهای پولی در یک چرخۀ آزاد کوتاه خواهند شد که باعث می شود سطح تورم محدود نگه داشته شود. اگر تصمیم گرفته شود که پول به چرخۀ اقتصادی تزریق شود، نرخ های بهره کاهش پیدا می کنند. اگر نرخ بهره در کشوری بالاتر از سایر کشورها باشد ، یک اختلاف درصد زیادی پیش می آید و موجب می شود ارز آن کشور به عنوان یک ابزار سرمایه گذاری، جذاب شود. به این ترتیب تقاضا برای خرید ارز آن کشور در بازار جهانی مبادلات ارزی افزایش پیدا می کند و نرخ مبادله ای آن ارز رشد می کند.افزایش نرخ بهره باعث افزایش ارز محلی می شود چون از آن به عنوان نشانه ای از یک تورم سالم یاد می شود. کاهش نرخ بهره، از سوی دیگر، به صورت نشانه ای از مشکلات اقتصادی و تورم دیده می شود، و بنابراین، باعث تضعیف پول محلی است.نرخ بهره اسمینرخ بهره اسمی، نرخی است که در قرارداد میان وام‌دهنده و وام‌گیرنده تعیین می‌شود. این نرخ را می‌توان نرخی دانست که ناشران اوراق قرضه در هنگام انتشار اوراق به‌عنوان نرخ اسمی اعلام می‌کنند. به عبارت دیگر نرخ بهره اسمی را می‌توان سود پرداختی سالانه به دارنده اوراق قرضه دانست که به‌صورت نسبتی از ارزش اسمی برگه است.نرخ بهره واقعینرخ بهره واقعی همان نرخ بهره اسمی است که تورم نیز در آن لحاظ شده است. به عبارت دیگر نرخ بهره واقعی، کسر تورم از نرخ بهره اسمی است. نرخ بهره واقعی و طلابه طور کلی ، نرخ بهره واقعی با قیمت طلا ارتباط منفی دارد ، به عنوان مثال افزایش نرخ بهره واقعی بر فلز زرد تأثیر منفی می گذارد. در تصویر زیر میتوانید تاثیر نرخ بهره واقعی بر قیمت طلا را مشاهده کنید.

نرخ بهره چیست - Interest Rate